Rekonstrukcja otoczki brodawki sutka

Pigmentacja otoczki brodawki sutka –  jest to specjalistyczna technika pigmentacji, która pozwala na odtworzenie otoczki sutka lub otoczki sutka wraz z brodawką. Metoda ta może być stosowana u kobiet po mastektomii, które przeszły operację rekonstrukcji piersi, ale także w wielu innych problemach. Rekonstrukcję otoczki można wykonać w przypadku jej wrodzonego braku, lub jeśli otoczka występuje, ale jest zbyt mała. Tego typu pigmentację można stosować również jeśli na skutek jakiegoś urazu doszło do uszkodzenia otoczki i/lub brodawki- np. oparzenia czy wypadku. Metoda ta znajdzie również zastosowanie u kobiet, które przeszły operację piersi z przyczyn estetycznych- np. powiększenie, zmniejszenie czy podniesienie piersi. Jeśli podczas tego zabiegu wykonywane było cięcie wokół otoczki brodawki sutka mogło dojść do jej odbarwienia. Zabieg ten może również służyć jako kamuflaż blizn wokół otoczki. Przy operacjach plastycznych piersi, szczególnie zmniejszeniu lub podniesieniu piersi może dojść także do martwicy otoczki. Rozwiązaniem będzie jej rekonstrukcja, a pomoże w tym mikropigmentacja medyczna. Stosowana przeze mnie technika pozwala na stworzenie wrażenia optycznego dającego trójwymiarową otoczkę i brodawkę sutka.

Rekonstrukcję otoczki sutka można wykonać w następujących przypadkach:

  • u kobiet po mastektomii, jeśli została przeprowadzona operacja rekonstrukcji piersi,
  • u kobiet, które przeszły operacje piersi z przyczyn estetycznych – w celu kamuflażu blizn wokół otoczki,
  • u osób, u których na skutek ingerencji chirurgicznej doszło do martwicy brodawki sutka,
  • u osób z bielactwem sutka,
  • u osób, u których otoczka brodawki została uszkodzona na skutek oparzeń

Nie czekaj, skontaktuj się ze mną już dziś!